Sprzęt przeciw pożarowy

 

 

• Koc gaśniczy wykonany jest z tkaniny niepalnej czyli włókna szklanego. Koce gaśniczy szklany służy do gaszenia ognia na człowieku, a także są niezbędne w każdym obiekcie oraz na stacjach benzynowych do ewakuacji lub osłony przed bezpośrednim działaniem płomieni.
Podręczny sprzęt gaśniczy - koc przeciwpożarowy wykorzystywany jest w kuchni, garażach, domach, obiektach na drodze ewakuacji, w zakładach pracy. Największą zaletą koca gaśniczego jest to że można go użyć wielokrotnie i nie niszczy gaszonych przedmiotów w porównaniu do innego sprzętu przeciwpożarowego. Koce gaśnicze przeciwpożarowe sprzedawane są w pokrowcu z dwoma uchwytami.
 
 
 
 
• Gaśnica wodna mgłowa 6 l.
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy AF
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- wnętrze zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- wąż tworzywowy zakończony dyszą umożliwiający stosowanie tych gaśnic do    gaszenia urządzeń będących pod napięciem do 1 kV
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach  
   Serwisowych
- skuteczność gaśnicza 13A 40F
- czas działania 12 s
- zakres temperatur stosowania +5°C +60°C
- przeznaczona jest do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej,
  zwłaszcza biur, archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii
  prawnych,   jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu    o certyfikowany system jakości ISO 9001
- spełnia wymagania normy PN-EN3
 
 
•Gaśnica proszkowa 1kg.
- gaśnica samochodowa przeznaczona do gaszenia pożarów grupy BC
- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- ergonomiczny uchwyt zaworu pozwalający na operowanie jedną ręką
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu
   szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka
   gaśniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach  
  Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu
- skuteczność gaśnicza 21 B C
- czas działania 6 s
- zakres temperatur stosowania -30°C +60°C
- do stosowania w samochodach osobowych, łodziach motorowych,
   przyczepach kempingowych
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN3 w
  oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001