dodatki

 

 

 

 

 

 

 

Filtry przeciwpyłowe 3M serii 2000, klasy P3.
- chronią przed takimi zagrożeniami jak gazy,
  pary organiczne i kwaśne jak również przed ozonem, aż do NPF
  (nominalnego współczynnika ochrony) 10,
  dodatkowo przed parami organicznymi i gazami kwaśnymi poniżej NDS
- małe opakowanie 20 szt.
- spełniają wymagania normy EN143

 

Filtry przeciwpyłowe 3M serii 5000, klasy P3.
- chroni przed takimi zagrożeniami jak cząstki stałe i ciekłe
- do łączenia z filtrami gazowymi z serii 6000
- małe opakowanie 20 szt.
- spełniają wymagania normy EN143

 

 

Pochłaniacz 3M ABEK1 serii 6000, typ ABEK1.
- chroni przed takimi zagrożeniami jak pary organiczne,
   gazy nieorganiczne i kwaśne, amoniak oraz pochodne
- do łączenia z filtrami z serii 6000
- małe opakowanie 8 szt.
- spełnia wymagania normy EN14387

 

 

Pochłaniacz 2021 A1 SECURA
- stanowi ochronę przed parami i gazami organicznymi,
  których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C
  przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%
- małe opakowanie zawiera 2 szt.
- spełnia wymagania normy EN14387

 

 

Filtropochłaniacz 2041 A1P2 R D. SECURA
- stanowi ochronę przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych,
których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C
w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł
- dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% objętości,
a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać wartości 10 x NDS
w przypadku skompletowania z półmaską (16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską)
- małe opakowanie zawiera 2 szt.
- spełnia wymagania normy EN14387

 

 

Filtr SECAIR 2000.11 P1 NR.
- stanowi ochronę przed aerozolami z cząstek stałych lub ciekłych,
  o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS
- ze względu na optymalne rozwinięcie powierzchni filtracyjnej
   i jakość zastosowanych materiałów zapewniają bardzo wysoką pyłochłonność
   i bardzo niskie opory oddechowe
- znacząco przedłużają żywotność pochłaniaczy
- małe opakowanie zawiera 10 szt.
- spełnia wymagania normy EN143

 

 

Filtr SECAIR 2000.12 P1 R.
- stanowi ochronę przed aerozolami z cząstek stałych lub ciekłych,
o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS
- ze względu na optymalne rozwinięcie powierzchni filtracyjnej
i jakość zastosowanych materiałów, zapewniają bardzo wysoką pyłochłonność
i bardzo niskie opory oddechowe
- znacząco przedłużają żywotność pochłaniaczy
- małe opakowanie zawiera 10 szt.
- spełnia wymagania normy EN143